Friday, 13 January 2012

INOVASI


 PENGENALAN


  1.  Inovasi adalah sesuatu idea mengubah idea kepada sesuatu produk dan perkhidmatan.
  2. Inovasi memerlukan teknologi
  3. Persekitaran yang matang tidak mengalakkan inovasi.

 DEFINISI INOVASIMenurut Sounder (1987):
  • Inovasi merupakan idea atau buah fikiran yang sangat berisiko tinggi
  • Inovasi merupakan sistem daripada satu aktiviti yang telah disusun atur dengan menukarkan teknologi kepada idea untuk dikomersialkan.
  • Inovasi merujuk kepada produk, proses, dan perkhidmatan yang baru.
  • Inovasi juga boleh dikategorikan sebagai penciptaan dan penemuan yang merujuk kepada penemuan didalam proses inovasi dan R&D dirujuk sebagai satu proses yang formal untuk meneruskan idea-idea yang membawa kepada pembaharuan dan hasil.
 Contoh inovasi terhadap produk "colgate":

 KATEGORI INOVASI


    Menurut Samson (1991):
  • Pembaharuan produk
  • Pembaharuan proses
  • Sistem pembaharuan dan pengurusan
  First generasi honda civic pada tahun 1972.


8th generasi honda civic pada tahun 2006 
Pengeluaran kereta honda civic pada tahun 2012